Strungul este retrofitat / reparat capital / modernizat.
Mașina orizontală de alezat și frezat AFD 100-030 clasică este destinată prelucrării de piese complexe de tip carcasă, prin operații de alezare, frezare, găurire, strunjire plană, etc.  Mașina este prevăzută cu un dipozitiv special de prindere-desprindere mecanizată ( automata) a sculei, reducând la maximum timpul de pregătire a operației respective.

Mașina orizontală de frezat și alezat AFD 100 030

SKU: 12345678
1.00€Price
  • Pentru a face posibile operațiile complexe ale procesului tehnologic de prelucrare ale unor carcase, mașina are posibilitatea de rotire a piesei (0-360°) prin masa rotativă și de deplasare prin cele două sănii: transversală și longitudinală. Mișcarea de avans poate fi dată de cutia de avansuri prin intermediul cutiei de distribuție sau prin acționarea manuală. Masa rotativă este centrată prin intermediul unui rulment radial cu role cilindrice și alezaj conic de precizie ridicată. Pentru poziționarea precisă pe direcțiile transversală și verticală și pentru citirea corectă a deplasărilor organelor mobile, mașina este echipată cu cititori optici. Aceștia asigură o precizie de citire de 0,01 mm. Pe celelalte direcții pentru citirea deplasărilor se utilizează sistemul riglă cu vernier, sistem ce asigură o precizie de 0,05 mm.

    Arborele principal are o construcție rigidă și precisă. Ansamblul arborelui principal este format din doi arbori coaxiali și anume arborele de frezare lăgăruit cu rulmenți cu role de înaltă precizie și arborele de alezare care culisează în interiorul arborelui de frezare.

    Elementele de comandă frecvent utilizate de operator sunt concentrate pe un panou suspendat ce poate fi ușor manevrat de operator din diferite puncte în jurul mașinii. Cu maximum de promptitudine și eficiență operatorul poate da, utilizând elementele de comandă de pe panoul suspendat, oricare din comenziile: pornirea – oprirea motorului principal, cuplarea – decuplarea mișcării de rotație a axului principal, cuplarea – decuplarea mișcării de avans. Elementele de comandă ce se acționează pentru schimbarea regimului de așchiere sau schimbarea poziției unui ansamblu mobil sunt amplasate la distanțe optime pentru manevrare.

    Mașina este echipată cu sistem de ungere automat – continuu pentru mecanismele păpușii port-broșă, ale cutiei de distribuție și ale săniilor. Ungerea ghidajelor se face automat prin instalații centralizate de ungere intermitentă. Robustețea și stabilitatea mașinii AFD 100-030 clasică, este garantată printr-o dimensionare rațională compactă și foarte rigidă a pieselor turnate a batiului și montantului. Calitatea fontei din care sunt turnate și tratamentul termic corespunzător asigură o structură internă a materialului foarte stabilă și omogenă. Deschiderea mare a ghidajelor corelată cu o nervurare rațională, conferă batiului o stabilitate maximă la deformații mecanice și termice. Montantul de forma unui cadru închis nervurat corespunzător este fixat rigid pe batiu, garantînd astfel prelucrarea în întregime a eforturilor de așchiere.Păpușa port-broșă culisează ușor pe ghidajele prismatice ale montantului datorită echilibrării ei cu o contragreutate ghidată în interiorul montantului.Carcasa păpușii în formă paralelipipedică, foarte rigidă conține axul principal, dispozitivul de prindere-desprindere mecanizată a sculei, cutia de viteze, cutia de avansuri și comanda manuală.În timpul prelucrării fără avans vertical, păpușa se rigidizează cu montantul printr-un mecanism acționat manual.Mașina este comandată și acționată de o instalație electrică cu o mare fiabilitate și durată în exploatare cu aparataj de tip Schneider-Telemecanique. Instalația electrică se compune din: elemente de comandă-inițiere-semnalizare, aflate în pupitrul de comandă; elemente de execuție și confirmare, montate pe mașină; aparataj divers de conectare-deconectare-protecție (montat în dulapul cu aparate). Această instalație funcționează la 380V, 50Hz cu U comandă 110 V c.a.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now